Grupa modlitewna

Grupa modlitewna istnieje od roku 2012 i została założona przez Wspólnotę Miłości Miłosiernej z Polańczyka. Obecnie opiekunem duchowym jest ksiądz Maciej Skrzypski.

Jest to wspólnota osób pragnących głębszej relacji z Bogiem. Członkowie grupy spotykają się na wspólnej modlitwie oraz rozważaniu Słowa Bożego. Pragną uwielbić Boga, rozważać Pismo Święte, bo wiedzą, że Słowo Boże potrafi przemienić serce człowieka, może zmieniać świat, posiada moc uzdrawiania, odkrywa prawdę. Grupa modlitewna skupia osoby, które chcą się rozwijać w wymiarze religijno-duchowym, ogólnoludzkim oraz wzrastać w wierze, nadziei i miłości do Boga i bliźnich. Członkowie nawiązują ciekawe przyjaźnie, w sposób twórczy spędzają czas, wierząc, że ten, kto idzie za Jezusem Chrystusem, pełniej staje się człowiekiem.

Można śmiało powiedzieć, że czas przeznaczony na spotkana grupy modlitewnej jest błogosławionym czasem, ponieważ obecność Jezusa wszystko zmienia i uświęca. To z Nim przychodzimy się spotkać a On czyni serca zdolne do miłości.
Grupę modlitewną tworzą osoby w różnym wieku, różnych profesji i różnych stanów. Nie wymagane są zapisy do grupy modlitewnej. Dzięki wspólnej modlitwie, wysłuchanym katechezom, członkowie grupy pogłębiają swoją duchowość. Formacja w grupie modlitewnej nie ogranicza się tylko do cotygodniowych spotkań modlitewnych. Daje ona uczestnikom możliwość pochylenia się nad Słowem Bożym. Większość członków grupy uczestniczy w różnych rekolekcjach prowadzonych też m.in. przez WMM.

Spotkania grupy modlitewnej:
Członkowie grupy spotykają się regularnie, w każdy piątek o godz. 19.00 w salce pod plebanią w Polańczyku.

W okresie kiedy msze są o godz. 19.00 spotkania odbywają się o godz. 19.45.
W piątek poprzedzający 17 – ty dzień każdego miesiąca zamiast spotkani odbywa się adoracja w sanktuarium w Polańczyku Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia

Zapraszamy wszystkich chętnych

Aktualności

Świadectwa

Moje świadectwo uczestnictwa w spotkaniach grupy modlitewnej Kiedy przyjechałam do Polańczyka z moim mężem i córką czułam się tu obca, moje serce krzyczało” Boże dlaczego ja tu żyję w śród obcych mi ludzi.” Całe moje życie pytałam Pana Boga, co to jest wiara, co to…

Grupa modlitewna jako grupa dzielenia

Wielką wartość ma wspólnotowe rozważanie Biblii, (…) dzięki któremu uczestnicy spotkań wzrastają i wspomagają nawzajem swój postęp w życiu duchowym. Jak uczy nas tradycja duchowości, z rozważania słowa Bożego, a zwłaszcza tajemnic Chrystusa rodzi się siła kontemplacji i gorliwość w apostolacie. Zarówno we wspólnotach kontemplacyjnych,…

Apostolat Margaretka w grupie modlitewnej

"O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie,…