Zapisy

Imię i nazwisko

Adres

Telefon

E-mail

Wiek

Rodzaj Rekolekcji

Który raz w tym roku kalendarzowym chce (Pan/Pani) odbyć rekolekcje?

Motywy odbycia rekolekcji

Wcześniej przeżyte rekolekcje lub inne formy ćwiczeń duchowych.

Czy jest (Pan/Pani) osobą pełnoletnią?
TakNie

Czy leczy się (Pan/Pani) psychiatrycznie?
TakNie

Czy korzysta (Pan/Pani) z psychoterapii?
TakNie

Czy choruje (Pan/Pani) na epilepsję?
TakNie

Czy korzystał(a) (Pan/Pani) z posługi egzorcysty?
TakNie

Czy jest (Pan/Pani) zaangażowany(a) w jakiś ruch kościelny?
TakNie

Czy wyraża (Pan/Pani) zgodę na niekorzystanie z telefonu komórkowego i innych nośników informacji podczas rekolekcji?
TakNie

Czy zgadza się (Pan/Pani) na całkowite milczenie podczas rekolekcji?
TakNie

Czy wyraża (Pan/Pani) zgodę na rozmowy duchowe dotyczące rekolekcji z członkami Wspólnoty?
TakNie

Czy wyraża (Pan/Pani) zgodę na podejmowanie drobnych prac fizycznych podczas rekolekcji?
TakNie

Imię i nazwisko

Adres

Telefon

E-mail

Pesel

Wiek

Rodzaj Rekolekcji

Wcześniej przeżyte rekolekcje lub inne formy ćwiczeń duchowych.