Grupy WMM

Grupa modlitewna

Grupa modlitewna istnieje od roku 2012 i została założona przez Wspólnotę Miłości Miłosiernej z Polańczyka. Obecnie opiekunem duchowym jest ksiądz Maciej Skrzypski.

Jest to wspólnota osób pragnących głębszej relacji z Bogiem. Członkowie grupy spotykają się na wspólnej modlitwie oraz rozważaniu Słowa Bożego. Pragną uwielbić Boga, rozważać Pismo Święte, bo wiedzą, że Słowo Boże potrafi przemienić serce człowieka, może zmieniać świat, posiada moc uzdrawiania, odkrywa prawdę. Grupa modlitewna skupia osoby, które chcą się rozwijać w wymiarze religijno-duchowym, ogólnoludzkim oraz wzrastać w wierze, nadziei i miłości do Boga i bliźnich. Członkowie nawiązują ciekawe przyjaźnie, w sposób twórczy spędzają czas, wierząc, że ten, kto idzie za Jezusem Chrystusem, pełniej staje się człowiekiem.

Można śmiało powiedzieć, że czas przeznaczony na spotkana grupy modlitewnej jest błogosławionym czasem, ponieważ obecność Jezusa wszystko zmienia i uświęca. To z Nim przychodzimy się spotkać a On czyni serca zdolne do miłości.
Grupę modlitewną tworzą osoby w różnym wieku, różnych profesji i różnych stanów. Nie wymagane są zapisy do grupy modlitewnej. Dzięki wspólnej modlitwie, wysłuchanym katechezom, członkowie grupy pogłębiają swoją duchowość. Formacja w grupie modlitewnej nie ogranicza się tylko do cotygodniowych spotkań modlitewnych. Daje ona uczestnikom możliwość pochylenia się nad Słowem Bożym. Większość członków grupy uczestniczy w różnych rekolekcjach prowadzonych też m.in. przez WMM.

Spotkania grupy modlitewnej:
Członkowie grupy spotykają się regularnie, w każdy piątek o godz. 19.00 w salce pod plebanią w Polańczyku.

W okresie kiedy msze są o godz. 19.00 spotkania odbywają się o godz. 19.45.
W piątek poprzedzający 17 – ty dzień każdego miesiąca zamiast spotkani odbywa się adoracja w sanktuarium w Polańczyku Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia

Zapraszamy wszystkich chętnych

Diakonia Muzyczna

Diakonia Muzyczna posługuje przy WMM od września 2013 roku. Obecnie liczy ona 10 osób, które uczestniczą systematycznie w spotkaniach formacyjnych oraz w próbach wokalno – instrumentalnych, szkoląc również warsztat muzyczny.

Osobą odpowiedzialną za diakonię jest s. Małgorzata, która od początku istnienia diakonii czuwa nad sprawami technicznymi i organizacyjnymi.

Są to osoby, które razem wzrastają duchowo spotykając się i dzieląc Słowem Bożym, które stanowi centrum formacji.

Spotkania diakonii odbywają się dwa razy w miesiącu.

Diakonia muzyczna animuje modlitwę śpiewem podczas nabożeństw każdego 17-go miesiąca, prowadzi śpiew na piątkowych adoracjach przed nabożeństwem o godz. 19 – tej, posługuje też przy okazji różnego rodzaju rekolekcji prowadzonych przez Wspólnotę.

Diakonia muzyczna jest otwarta na nowe osoby uzdolnione muzycznie, które są chętne do formacji i posługi. W diakonii może posługiwać każdy, kto pragnie wejść na drogę wzrostu duchowego przez proponowane przez WMM formy indywidualnej pracy duchowej.

Duchową opiekę nad grupą sprawuje s. Elżbieta.