Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał!

Niech to świąteczne pozdrowienie będzie żywym doświadczeniem obecności Jezusa Chrystusa w Waszym życiu.

Niech tajemnica pustego grobu umocni nadzieję, ożywi wiarę i stanie się przestrzenią do przyjmowania Bożej Miłości w te miejsca, które są doświadczeniem cierpienia w codzienności.

Życzymy aby te święta stały się przestrzenią do przyjmowania daru Nowego życia, które przynosi nam Zmartwychwstały Pan.

Z darem modlitwy, wdzięczni za wszelkie dobro WMM