W dniach od 11 do 14 marca ks. Marek głosił rekolekcje wielkopostne w Parafii św. Franciszka u ojców Kapucynów w Kielcach. Wszystkim uczestnikom rekolekcji i ojcom Kapucynom, dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy błogosławionych owoców tego czasu.