W miniony piątek odnotowaliśmy najwyższą frekwencję na spotkaniu młodzieży. W ramach projektu Młodzież Miłości Miłosiernej, 17 osób z różnych stron przyjechało do naszej Wspólnoty, aby wspólnie rozważać Słowo Boże w ramach lectio divina, adorować Najświętszy Sakrament i chwilę ze sobą poprzebywać. Na kolejne spotkanie zapraszamy w pierwszy piątek grudnia o godz. 19.00. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność.