Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!

     Jezus Chrystus mocą swej miłości skruszył skałę grobu i stał się skałą naszego zbawienia, naszym życiem                               i zmartwychwstaniem.
Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla Was czasem doświadczania Jego zwycięstwa, mocy, miłości
i pokoju.
Wspólnota Miłości Miłosiernej +
Do życzeń pragniemy dołączyć nową piosenkę Wspólnoty PRAWDA NIEPOJĘTA