„Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami” (Iz 7,14)

Jezus stał się Człowiekiem, aby być obecny pośród nas. Jest to Obecność zbawcza, miłosierna, miłująca; Obecność oczyszczająca, ożywiająca, uwalniająca; Obecność pośród ciemności wiary, pośród burz i przeciwności; Obecność w chorobie i smutku, w zdrowiu i radości; Obecność kiedy nas nie ma i gdy jesteśmy obecni; Obecność zawsze i wszędzie, Obecność dla każdego; Obecność, która zmieniła oblicze ziemi.

Wszystkim naszym Przyjaciołom, Dobroczyńcom, Rekolektantom z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy doświadczania świętej Obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa i wielu łask Bożych.