Temat rekolekcji; ŚWIATŁO WŚRÓD CIEMNOŚCI

Program wyjazdu rekolekcyjnego do Medjugorje 7-13.09.2021.

Wtorek 7.09 – Msza św. w Sanktuarium MBPM w Polańczyku o godz. 9.30 i po Mszy wyjazd.

Środa 8.09 – Przyjazd do Medjugorje w godzinach porannych, śniadanie, konferencja Światło miłosierdzia. Po południu zwiedzanie Medjugorje.

Czwartek 9.09 – do południa konferencja Jaśniejąca jak słońce, różaniec na Górze Objawień, po południu wyjazd do Mostaru.

Piątek – 10.09 – przed śniadaniem droga krzyżowa na Kriżewac, po śniadaniu konferencja W słupie obłoku, po południu wyjazd do Tichaliny i Surmanci.

Sobota 11.09 – do południa konferencja W promieniach Bożej chwały, około południa wizyta we Wspólnocie Cenacolo.

Niedziela 12.09 – dzień wyjazdu, do południa Msza św., wyjazd po obiedzie ok. godz. 14.30.

Poniedziałek 13.09 – przyjazd do Polańczyka między godz. 11.00 a 12.00.

  • Każdego dnia wieczorem uczestniczymy w nabożeństwie różańcowym i Mszy Świętej na placu przy kościele. Po Mszy Świętej możliwość pozostania na placu i uczestnictwa w adoracji Najświętszego Sakramentu