Wielki Post to czas głoszenia Słowa, z którego rodzi się wiara. W odpowiedzi na zaproszenie, ks. Marek z naszej Wspólnoty, 5-10 marca będzie prowadził  rekolekcje w Anglii, w Northampton, a tydzień później w parafii Uherce. Polecamy jego posługę, jak też uczestników duchowych ćwiczeń modlitwie naszych czytelników. Oby ten czas przyniósł obfite owoce nawrócenia.