Na co spojrzę, wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu (DzF 651).

Miłosierdzie Boże jest kluczem do rozumienia Biblii i całej historii zbawienia, a także historii każdego człowieka. Jest też kluczem do zamkniętych bram ludzkiego serca. To miłosierdzie wylewające się z ran Jezusa, uzdrowiło ranę niewiary Tomasza. Chrystus Zmartwychwstały ma pięć pieczęci, którymi pieczętuje swój Kościół, a są nimi Jego rany, ciągle otwarte i żywe, ciągle promieniujące miłosierdziem.

Dzisiaj, w Święto Miłosierdzia nasza Wspólnota odnawia swoje śluby. W taki sposób chcemy na nowo przylgnąć do ran Zbawiciela, by czerpać Życie.

Wszystkich naszych Przyjaciół i Dobroczyńców powierzamy w modlitwie miłosiernej miłości naszego Pana.

Wspólnota Miłości Miłosiernej