Bóg się rodzi, bo wie, że największym ubóstwem człowieka jest brak Boga.

Życzymy, aby te Święta były nowym doświadczeniem obecności naszego Pana. Niech Jego łaska i pokój staną się doświadczeniem tego czasu. Oby nie brakło Wam niczego, co potrzebne do godnego życia, ale nade wszystko tego, co konieczne na drodze budowania świętości, prowadzącej każdego z nas do nieba.

Z Panem Bogiem. WMM