Alleluja! Jezus żyje!
… i karmi nas swoim Ciałem, poi Krwią swoich ran,
abyśmy nigdy nie byli głodni, i nie pragnęli na wieki.
Wszystkim naszym Przyjaciołom, Dobroczyńcom i Sympatykom
życzymy, aby Zmartwychwstały Pan nasycił wszelki głód Waszego serca
i zaspokoił każde pragnienie.
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pana
życzy
Wspólnota Miłości Miłosiernej