W dniach 9-11.06, ks. Marek prowadził w Luksemburgu warsztaty dla osób posługujących modlitwą wstawienniczą. Był to czas namaszczony przez Ducha Świętego, który obficie wylewał swoje dary, ośmielając wiele osób do podjęcia tej posługi. W warsztatach wzięło udział 80 osób.