Jak w każdy pierwszy piątek miesiąca, gościliśmy w naszym domu młodzież, która spotyka się, by odkrywać w swoim życiu obecność Jezusa. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnych nieszporów, następnie medytacja tekstu Ewangelii św. Łukasza- Uczniowie w drodze do Emaus, zakończona adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy. Dziękujemy za wspólną modlitwę, dzielenie się Słowem i za optymizm wiary, który zawsze nam towarzyszy:) Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie czerwcowe w pierwszy piątek miesiąca na godz. 19:00.