W naszej Wspólnocie niedawno gościły, bardzo bliskie naszemu charyzmatowi Córki Miłości Miłosiernej z Madrytu. Jest to podobnie jak u nas, Wspólnota dwóch gałęzi żeńskiej i męskiej. Wspólnota międzynarodowa, posługująca na wielu polach życia Kościoła, np:  prowadzenie ćwiczeń duchowych, towarzyszenie i kierownictwo duchowe – siostry pomagają innym rozpoznawać wolę Bożą i dochodzić do świętości. Pracują z młodzieżą, przygotowują do sakramentów, prowadzą grupy, posługują śpiewem i na wiele innych sposobów, w zależności od potrzeby chwili. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas na modlitwie i rozmowach!