„Gdy głęboka cisza zaległa wszystko a noc w swoim biegu dosięgła połowy,

wszechmocne Twe Słowo z nieba, z królewskiej stolicy jak srogi wojownik runęło w

pośrodku zatraconej ziemi” Mdr 18,14.

Miłosierna Miłość Boga objawia się nam w postaci bezbronnego Dzieciątka,

które rozprasza mroki śmierci, napełnia pokojem zatrwożonych, przynosi radość

przygnębionym i opatruje rany serc złamanych, daje moc tym, którzy Je przyjmują.

Życzymy Wam, drodzy Przyjaciele, abyście przyjęli tę Miłość, a Ona Wam wszystko

wyjaśni.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzy

Wspólnota Miłości Miłosiernej