W miniony piątek w Domu Miłości Miłosiernej odbyło się spotkanie młodzieży. Tematem była postać Nikodema. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zarówno ich jak i nowe osoby zapraszamy na pierwszy piątek października do Domu MM. Wtedy spotkamy się z ewangeliczną Samarytanką. Proponujemy przeczytać wcześniej ten fragment (J 4,1-42)