Zapraszamy osoby, które chciałyby przeżywać swoją głębszą formację duchową i intelektualną przy Wspólnocie Miłości Miłosiernej na cotygodniowe spotkania modlitewno-formacyjne, które odbywają się w każdy piątek o godz. 19-tej w salce remizy naprzeciwko Kościoła w Polańczyku.

W okresie Wielkiego Postu rozpoczynamy nasze spotkania Drogą Krzyżową w Kościele o godz. 19-tej, a później przechodzimy do salki.

Przeżywamy rok pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”.  Wezwani tym hasłem staramy się zgłębiać naszą wiedzę, ale też doświadczanie osoby Jezusa Chrystusa jako Boga i jako Człowieka. Podejmujemy pracę ze Słowem Bożym, które staje się nowym doświadczeniem dla wielu z nas.

Obecnie jesteśmy na etapie poznawania relacji Jezusa z ludźmi, odkrywania prawdy, jaka jest zawarta na kartach Biblii.  Sami próbujemy w te relacje wchodzić, uczyć się modlitwy, ale przede wszystkim uczyć się prawdziwego życia.

Okazuje się, że ta Księga Życia przenika naszą codzienność czyniąc ją w wielu aspektach  twórczą, nową, ale też widzimy, że Słowo Boże wprowadza coraz więcej wolności w nasze myślenie oraz funkcjonowanie, uczy przeżywać cierpienie i nadaje nowy sens wielu wydarzeniom naszej codzienności.

Zapraszamy więc przejścia z nami drogą wyznaczoną na ten rok przez Papieża Franciszka, a jednocześnie  drogą pełną niespodzianek i nowych doświadczeń.

Z pamięcią modlitwie o wszystkich, którzy odwiedzają naszą stronę WMM