W poniedziałek 3 lutego WMM zaprasza kapłanów na spotkanie Wspólnoty kapłańskiej, które rozpocznie się adoracją w sanktuarium MPM o godz. 19.15