W minioną sobotę diakonia muzyczna WMM przeżywała swój dzień skupienia. Po wspólnej adoracji w sanktuarium Matki Pięknej Miłości i konferencji ks. Macieja, pojechaliśmy do „Beskidnika”  -pensjonatu Państwa Grzybowskich w Polańczyku, z których gościnności mogliśmy skorzystać. Ks. Rafał Szykuła poprowadził warsztaty muzyczne za co mu dziękujemy. Diakoni muzycznej życzymy dalszego rozwoju zarówno dziedzinie muzycznej jak duchowej.