WMM była reprezentowana na VII Ogólnopolskim Kongresie Odnowy w Duchu Świętym w osobie ks. Marka i  ks. Maćka. Ks. Marek podczas Kongresu wygłosił Konferencję do zgromadzonych w Hali Polonia 2000 liderów i animatorów Odnowy pt. "Gdy zstąpi na was Duch Święty, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami".