W miniony poniedziałek WMM gościła kapłanów, którzy od roku spotykają się raz w miesiącu. Spotkanie rozpoczęło się pół godzinną adoracją w ciszy, po której był czas na modlitwę spontaniczną. Po części modlitewnej, spotkanie miało charakter formacyjny, a podejmowane treści dotyczyły nauczania Ojca Świętego Franciszka. Księży zainteresowanych naszymi spotkaniami zapraszamy trzeci poniedziałek października.