Tradycyjnie, w ostatni poniedziałek miesiąca, WMM gościła kapłanów na comiesięcznym spotkaniu modlitewno – formacyjnym. Po cichej adoracji Najświętszego Sakramentu
w sanktuarium Matki Pięknej Miłości, modliliśmy się w intencji kapłanów, przedstawiając Miłosiernemu Panu różne kapłańskie sprawy, troski i nadzieje, a także słabości. Słowem wiodącym dla wspólnej modlitwy był fragment z Hbr 4,14-5,3. Po części modlitewnej wysłuchaliśmy katechezy nt. monastycznej liturgii godzin i wymieniliśmy się własnymi doświadczeniami.

Wszystkim kapłanom dziękujemy za obecność i zaangażowanie oraz świadectwo braterskiej komunii. Na następne spotkanie zapraszamy w ostatni poniedziałek lutego.

 

WMM