W imieniu WMM pragnę wyrazić szczerą wdzięczność za piękny i ufam, że owocny czas rekolekcji adwentowych, które dane mi było prowadzić w Kanadzie i USA. Dziękuję duszpasterzom z parafii Guelph, Scarborough i Milwaukee za gościnne przyjęcie oraz wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas na modlitwie słuchaniu słowa i wielu ciekawych spotkaniach. Wyrazy wdzięczności składam za wszelką okazaną mi i naszej Wspólnocie pomoc. O wszystkich naszych Dobroczyńcach pamiętamy w codziennej modlitwie i życzymy błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego.