W Uroczystość Wszystkich Świętych, pragniemy powiedzieć i zarazem życzyć naszym Przyjaciołom, Dobroczyńcom i wszystkim Czytelnikom: "Świętymi bądźcie!"
 
Pan Jezus o świętości do s. Faustyny:

"Niech żadna dusza nie wątpi, chociażby była najnędzniejsza, póki żyje – każda może się stać wielką świętą, bo wielka jest moc łaski bożej. Od nas zależy tylko nie stawiać oporu działaniu Bożemu." (DzF 283)
"Najwięksi grzesznicy dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali mojemu miłosierdziu" (DzF 1784)
"Gdyby dusze zdały się na mnie,sam bym się podjął ich uświęcenia" DzF (1682)
"Wiele dokażesz, jeżeli zdasz się całkowicie na moją wolę. Taka dusza w jednej chwili wznosi się na szczyty świętości. Taka dusza oddaje mi wielką chwałę" (DzF 1487)
"Dusza nie dojdzie do świętości, jeżeli nie będzie zważać na język swój" (DzF 92)
"Zakonnica nie milcząca nie dojdzie nigdy do świętości" (DzF 118)
"Usta milczące są złotem, świadczą o wewnętrznej świętości" (DzF 552)
"Jeżeli Jezus spostrzeże w duszy tę odrobinę, tej dobrej woli, to śpieszy się ze swoim oddaniem duszy i nic Go powstrzymać nie może, ani błędy, ani upadki – nic zgoła. Jezusowi jest pilno tej duszy dopomóc, a jeżeli dusza jest wierna tej łasce, to w bardzo krótkim czasie dusza może dojść do najwyższej świętości, do jakiej stworzenie tu na ziemi dojść może." (DzF 291)
"O gdyby dusze chciały słuchać głosu mego, kiedy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości" (DzF 584)
"Zrozumiałam, ze wszelka doskonałość i całą świętość polega na wypełnieniu woli Bożej" (DzF 666)
"… a szatan tylko tego chce, aby dusza dążąca do świętości sama sobą kierowała, a wtenczas nie ma mowy, aby do niej doszła" (DzF 938)
"Świętość i doskonałość polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą" (DzF 1107)
"Pierwszy piątek. Kiedy wzięłam Posłańca Serca Bożego do ręki i przeczytałam o kanonizacji św. Andrzeja Boboli, w jednej chwili ogarnęła moją duszę tak wielka tęsknota, żeby i u nas była święta, i rozpłakałam się jak dziecko, czemu u nas ne ma świętej …" (DzF 1650)