W miniony weekend WMM uczestniczyła w III Podkarpackim Forum Charyzmatycznym, podczas którego ks. Marek Wygłosił konferencję nt. Pragnienie nawrócenia i przemiany. Tekst konferencji ukaże się wkrótce na naszej stronie.