Z piątku na sobotę WMM w klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy odbywała swój comiesięczny dzień skupienia. Dobra aura pozytywnie nastrajała do modlitwy, refleksji
i konwersacji. Temat dnia skupienia to: „Nieustanna modlitwa – modlitwą serca”. Poprzez wysłuchanie na ten temat konferencji i wspólne dzielenie się refleksją, wskazaliśmy na trzy istotne warunki nieustannej modlitwy. Są nimi: ucieczka od czegoś ku Komuś, milczenie fizyczne, psychiczne i duchowe oraz walka duchowa.

Dojrzewanie do nieustannej modlitwy, prowadzi w konsekwencji do odnalezienia Boga w głębi własnego serca. Modlitwa jest dziełem miłości, dlatego, że jest dziełem Ducha Świętego w nas. Dlatego ten, kto się modli – kocha, kto kocha – pragnie się modlić. Miłość Boża, która rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, poprzez modlitwę staje się miłością miłosierną, ponieważ prowadzi do czynów miłości, bo jeśli modlitwa nie owocuje czynami miłosierdzia, nie jest prawdziwą modlitwą.

Dziękujemy Bożemu miłosierdziu z łaskę tego czasu, a na ręce Sióstr składamy serdeczne dzięki za przyjęcie nas pod swój dach i gościnę. Naszą wdzięczność wyrażamy także w modlitwie.

 

WMM