W liturgiczne wspomnienie Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, WMM dokonała ważnego aktu błogosławieństwa domu przed czekającymi go gruntownymi remontami. Po wspólnej adoracji i liturgii nieszporów w Sanktuarium Matki Pięknej Miłości WMM wraz z siedmioma księżmi udała się do ogołoconej starej plebani, której poświęcenia dokonał ks. dziekan Andrzej Majewski z Czarnej. Obrzęd błogosławieństwa poprzedziła modlitwa różańcowa i zawierzenie Maryi Niepokalanej wszystkich prac, dzieł i osób, które kiedykolwiek będą pracować, modlić się i odpoczywać w Domu Miłości Miłosiernej. Po wspólnej modlitwie dalsza część spotkania, której  temat tym razem dotyczył łaski Bożej, odbyła się już na nowej plebani.