"Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa." (1Kor 15,55-57)
 
Alleluja! Chrystus zmartwychwstał!
W ten radosny czas doświadczania Miłosiernej Miłości Boga, życzymy wiary w to, że Bóg jest obecny w każdej chwili naszego życia, że On zawsze w nas zwycięża poprzez Krzyż, i nadziei na to, że każdy nasz krzyż zjednoczony z Jego Krzyżem przyniesie zmartwychwstanie! Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzy
Wspólnota Miłości Miłosiernej