Wspólnota Miłości Miłosiernej duchowo towarzyszy klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, w  przeżywaniu jesiennych rekolekcji kleryckich, które odbywają się w dniach 23-30 września w WSD. Wszystkim kandydatom do kapłaństwa życzymy błogosławionego czasu słuchania Pana i dobrych owoców duchowych ćwiczeń, a Przyjaciół WMM prosimy o przyłączenie się do modlitewnego wspierania naszych alumnów.