II Forum Charyzmatyczne w Krośnie w dniach 3 – 4 XI br. było dla mnie kolejnym wzruszającym spotkaniem z miłosiernym Jezusem. Mimo, że zorganizowano je w hali sportowej (ponad 1400 osób) a nie w kościele, to atmosfera modlitwy uwielbienia i dziękczynienia nieustannie rozpalała nasze serca. Na twarzach dorosłych i wielu młodych (co mnie osobiście bardzo ucieszyło) widać było uśmiech i często nawet „łzy wzruszenia”. Radosne uwielbienie inicjowane przez znany zespół „Mocni w Duchu” otwierało serca obecnych i nowicjuszy (osób po raz pierwszy uczestniczących w takim spotkaniu) na łaskę Ducha Świętego. Spontaniczna i płynąca z serca modlitwa była tego dowodem, zwłaszcza podczas sobotniej wieczornej modlitwy o uzdrowienie czy niedzielnej modlitwy o napełnienie Duchem Świętym. Sporo osób (bardzo młodych i w starszym wieku), po raz pierwszy w życiu zaczęło „modlić się w językach”. Mieli w oczach nieopisaną radość i ocierali łzy wzruszenia.

W tegorocznym forum uczestniczyło 2 biskupów (J. E. Ks. Abp. Józef Michalik i J. E. Ks. Bp Bronisław Dembowski), ponad 40 kapłanów oraz sporo sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń, co świadczy, że „łaska odnowy” dotarła też do zamkniętych klasztorów. Wygłoszone konferencje i homilie były wielką zachętą do włączenia się uczestników w codzienne życie duchowe w swojej wspólnocie parafialnej. Nagrywane na bieżąco trafiły do wielu zainteresowanych ich ponownym przesłuchaniem i zostały umieszczone na stronach internetowych, gdzie wiele osób prawdopodobnie je odnajdzie i przekaże wieść o nich innym.

Wielkie wrażenie zrobiła na mnie osobiście postawa ks. b-pa Bronisława Dembowskiego, który – mimo wieku – był nieustannie obecny na hali wśród nas, z uwagą słuchał wszystkich konferencji, przewodniczył Eucharystii i modlił się za nas. Widziałem, jak w pewnym momencie podszedł do trybun na hali, usiadł wśród ludzi, a później poprosił siedzące obok dwie młode panie o modlitwę za siebie. Ta pokora, zasłuchanie i rozmodlenie biskupa wycisnęły mi łzy. To było autentyczne świadectwo miłości. Tak zachowuje się tylko osoba zakochana w Jezusie.

Podobnie zachował się zmęczony podróżą ks. abp. Józef Michalik. Nie tylko odwiedził nas po raz kolejny jako pasterz diecezji, ale wygłosił pełną szczerości konferencję, później homilię zachęcając wszystkich do włączenia się do dzieła „nowej ewangelizacji”. Mam wielką nadzieję, że teraz – w roku wiary – spotkamy się w wielu parafiach z większą otwartością na ten apel naszego Arcybiskupa.

Jestem też bardzo zbudowany postawą kapłanów uczestniczących w forum. Byli jacyś inni, pełni pokoju, spontaniczni, naturalni, uśmiechnięci, z radosnym spojrzeniem w oku, zainteresowani forum i ludźmi, w skupieniu posługujący wraz z siostrami zakonnymi modlitwą wstawienniczą podczas sobotniej modlitwy o uzdrowienie. Na młodych osobach zrobili bardzo pozytywne wrażenie. Usłyszałem nawet westchnienie młodego chłopaka do siedzącej obok niego dziewczyny: „gdy tacy księża byli w mojej parafii, to chyba poszedłbym do seminarium”. Nie tylko młodzi, ale my wszyscy radujemy się autentycznym życiem kapłana. Jeśli „widać w nim miłość”, to ludzie lgną do niego.

Słowa uznania należą się  sprawdzonym już w świetnej organizacji kolejnego forum członkom krośnieńskich wspólnot Odnowy w Duchu Świętym oraz ich opiekunowi ks. Janowi oraz wspólnocie „Mocni w Duchu” za prowadzenie, świadectwa wiary, postawę służby, okazywaną serdeczność i cenne, tanie książki z płytami na stoiskach. Żałuję tylko, że brakło transmisji „Radia Fara”.

Dziękuję Bogu i bardzo się cieszę, że ks. Marek Wasąg, nasz diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym zapowiedział kolejne III Forum Charyzmatyczne poświęcone „modlitwie o uwolnienie” na początek listopada 2013 r. Módlmy się już od dziś za nie, aby każda parafia z naszej archidiecezji przemyskiej była reprezentowana z woli Bożej przynajmniej przez 2 osoby z kapłanem.

Stanisław