Pierwszorzędną racją istnienia Wspólnoty Miłości Miłosiernej jest szeroko rozumiana służba wobec kapłanów i osób konsekrowanych, stąd też zrodził się pomysł powołania kapłańskiej wspólnoty, która mogłaby korzystać z modlitwy, posługi i formacji WMM, a jednocześnie włączyć się w dzieła ewangelizacji podejmowane przez WMM. Cieszymy się, że od początku naszej posługi na bieszczadzkiej ziemi towarzyszy nam grupa kapłanów – przyjaciół WMM, pracujących w okolicznych parafiach, którzy regularnie wspierają nas podczas nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. W miniony poniedziałek, adoracją Najświętszego Sakramentu, w sanktuarium Matki Pięknej Miłości zainicjowaliśmy spotkania kapłańskie. W pierwszym spotkaniu wzięło udział ośmiu księży, co nas bardzo cieszy. Chcąc poszerzać grono "robotników Pańskich" przy naszej Wspólnocie, pragniemy zaprosić wszystkich księży zainteresowanych naszą duchowością, charyzmatem i posługą na następne spotkanie, które odbędzie się w ostatni poniedziałek października 29.10 w Polańczyku, w Domu Miłości Miłosiernej o godz. 19.30. Stałym terminem spotkań byłby ostatni poniedziałek miesiąca.