Pięć gładkich kamieni – to proste uzbrojenie wystarczyło Dawidowi, żeby pokonać Goliata. Pięć gładkich kamieni to narzędzia w duchowej walce, którą toczymy każdego dnia, „przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcą świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich” Ef 6,12.

Pięć gładkich kamieni to propozycja, którą WMM pragnie podzielić podczas misji świętych prowadzonych w parafii Czarna 9-15 września.