W poniedziałek, Wspólnota Miłości Miłosiernej w klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy przeżywała swój comiesięczny dzień skupienia. Był to błogosławiony czas spotkania z Panem w Eucharystii i Słowie Bożym oraz ze sobą nawzajem. Siostrom dziękujemy, że przyjęły nas pod swój dach i ugościły.
WMM