Kontakt ze Wspólnotą Miłości Miłosiernej

Wspólnota Miłości Miłosiernej

ul. ks. F. Stopy 3

38-610 Polańczyk

tel 13 43 83 009

e-mail: wmm@przemyska.pl

 

Konto bankowe:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Odział w Lesku
nr konta:
 
22 8642 1012 2003 1200 5685 0003
 
kod swift: POLU PL PR,  IBAN: BIC
 
z dopiskiem: WMM albo Wspólnota Miłości Miłosiernej