10
Cze
2016

Zapraszamy!

Zapraszamy do nas!

W ramach misji i charyzmatu Wspólnoty Miłości Miłosiernej podejmujemy się dzieła głoszenia orędzia o miłosierdziu Bożym. Dojrzewając ciągle do wysokiej miary życia chrześcijańskiego, którego szczytem i ideałem jest oddać życie za braci na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza, chcemy wskazywać na Źródło życia, którym jest otwarte Serce Jezusa. Naszym zadaniem jest przyprowadzanie wszystkich do tego Źródła Bożej miłości, które jest niewyczerpalne i niepojęte, a kto zeń zaczerpnie, nie będzie pragnął na wieki. „Oczkiem w głowie” są dla nas kapłani i siostry zakonne, ale osoby świeckie także są mile widziane.

Możliwości skorzystania z naszej posługi są następujące.

  1. Najwięcej osób korzysta z posługi modlitwą wstawienniczą, która przybiera niekiedy formę duchowej terapii. Zasadniczo dwa dni w tygodniu (środa i czwartek) rezerwujemy na tę formę posługi. Osoby zainteresowane przyjeżdżają zazwyczaj z konkretną sprawą, problemem, trudnością, prosząc o modlitewne wsparcie poprzez modlitwę wstawienniczą. Z racji, że WMM swoje korzenie ma w Ruchu Charyzmatycznym, to też nasza posługa ma charakter charyzmatyczny. Nierzadko się zdarza, że trudno komuś pomóc podczas jednego spotkania, które trwa zazwyczaj ok. 45 minut, stąd też istnieje potrzeba skorzystania z terapii duchowej, czyli systematycznych spotkań, najczęściej raz w miesiącu, połączonych z rozeznawaniem i modlitwą wstawienniczą.
  2. Inną formą skorzystania z naszych usług są dni skupienia. Charakter dnia skupienia określamy indywidualnie z osobą zainteresowaną.
  3. Można także przyjechać do nas na zamknięte rekolekcje. Ich forma również zależy od preferencji uczestnika. Pobyt do tygodnia każdy może przeżywać w ramach ustalonego przez siebie programu uzgodnionego ze Wspólnotą. Powyżej tygodnia osoba jest zobowiązana włączyć się w codzienny program Wspólnoty.
  4. Z racji, że jesteśmy wspólnotą monastyczną, dlatego w najbliższym czasie chcemy też organizować weekendowe, kameralne (dla 8 osób) rekolekcje lectio divina.
  5. Terapia stacjonarna polega na przebywaniu we wspólnocie dłużej niż jeden miesiąc. Z racji, że naszym priorytetem jest posługa wobec kapłanów i sióstr zakonnych, stąd też oni mają pierwszeństwo. Monastyczny charakter Wspólnoty zakłada pracę fizyczną, więc wszystkie formy pobytu w naszym domu, w jakieś mierze są związane z pracą fizyczną.

Modlitwa, praca i prawda miłosierdzia to główne aspekty naszego codziennego życia, którymi chcemy dzielić się z innymi.

Zapraszamy

Wspólnota Miłości Miłosiernej