Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju jest pośród nas! Oto cała nasza nadzieja.

Wszystkim naszym Przyjaciołom i Dobroczyńcom życzymy pełnego łaski spotkania ze Słowem Wcielonym.

Z modlitewną pamięcią

Wspólnota Miłości Miłosiernej