„Dziś narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”

Niech Boży Syn, Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, będzie Waszym pokojem, radością i mocą. Niech Boże Dziecię Wam błogosławi. Pełnych łaski Świąt Bożego Narodzenia, dla naszych Przyjaciół, Sympatyków i Słuchaczy, życzy Wspólnota Miłości Miłosiernej.