Po raz dziewiąty, grupa ponad trzydziestu nauczycieli z Racławówki i sympatyków, przeżywała swoje coroczne rekolekcje. Tym razem tematyka skupiała się na Słowie Bożym (praktyka Lectio divina). Dziękujemy za wspólnie spędzony czas na modlitwie i słuchaniu słowa Bożego. Uczestnikom życzymy dobrych owoców codziennego pochylania się nad tekstami Pisma Świętego.