Z powodów obiektywnych rekolekcje Bramy podnieście swe szczyty, o uzdrowieniu duchowym zostały przesunięte na późniejszy termin. Za zmianę serdecznie przepraszamy. Odbędą się w dniach 30.05-01.06. Rekolekcje te są okazją do popatrzenia na swoją historię Bożym spojrzeniem, jako na osobistą historię zbawienia. Adresowane są do osób, które pytają o sens cierpienia, potrzebują nowego powiewu Ducha, aby żyć pełnią życia, "życiem w obfitości". Są one pomocą dla tych, którym trudno jest żyć we "własnej skórze", trudno jest przebaczyć doznanych krzywd i otworzyć się na miłosierną miłość Ojca. To również okazja do budowania swojej tożsamości w oparciu o godność dziecka Bożego.
 
Rozpoczęcie rekolekcji o godz. 18.00, a zakończenie ok. 13.30. Należy przywieźć ze sobą Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu i ewentualnie osobisty notatnik.