W dniach 3-4 listopada nasza Wspólnota Miłości Miłosiernej wzięła udział w II Podkarpackim Forum Charyzmatycznym w Krośnie. Było to dla nas wspaniałe wydarzenie wiary, pozwalające doświadczyć mocy Boga obecnego w dużej wspólnocie osób (ok. 1400 uczestników), które w tych dniach otwierały się na nowe życie, dawane nam przez Ducha Świętego.

Całe wydarzenie jakim było Forum, pokazało ogromny głód Boga jaki jest w człowieku i jednocześnie Boże działanie z mocą w tych, którzy tego pragną i otwierają swoje serca na Miłość Miłosierną. Nieustanna modlitwa, śpiew, wsłuchiwanie się w Słowo Boże, wspólne rozmowy, dzielenie się swoim doświadczeniem Boga w życiu codziennym, we wspólnotach do których należymy, były świadectwem, że dzisiejszy Kościół nie musi obumierać, stawać się pustynią tak jakby tego chcieli Jego przeciwnicy, ale jest żywy dzięki strumieniom wody żywej, która jest rozlewana przez Ducha Św., a która z woli Ojca wypływa spod krzyża Chrystusa. Pięknie o tym mówił w swojej konferencji ks. Marek Wasąg, dokonując wspaniałej egzegezy tekstów biblijnych.

Świadectwo posługi w odnowie charyzmatycznej złożył Ks. Bp Bronisław Dembowski, który w wygłoszonej konferencji przedstawił całe swoje doświadczenie i przeżycia wielu lat pracy na polu ruchów charyzmatycznych, którym do dzisiaj jest oddany całym sercem, pomimo podeszłego już wieku.

Bardzo cieszyła nas obecności naszego Pasterza Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, który nawiązując do niedawno zakończonego w Rzymie Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji, ukazał nam potrzebę istnienia ruchów charyzmatycznych w Kościele, jako znaków czasu. W swoim słowie, Ks. Arcybiskup dużo miejsca poświęcił cnocie posłuszeństwa, która jest przejawem autentyczności zarówno powołania indywidualnego np. w życiu zakonnym czy kapłaństwie, jak również posłuszeństwa całych wspólnot, które niekiedy muszą poddać się ocenie Kościoła, aby w ten sposób potwierdzić autentyczność swojej drogi życia czy charyzmatu.

Ze słów Ks. Arcybiskupa przebijała ogromna troska o Kościół, żyjące w nim wspólnoty i każdego człowieka, który powinien swoją postawą czynienia dobra odpowiadać na panoszące się w świecie zło.

Swoją konferencję w drugim dniu Forum wygłosił również o. Remigiusz Racław, Który zwrócił uwagę na uświęcające i charyzmatyczne działanie Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina. Sporo miejsca w swoim wystąpieniu Ojciec Remigiusz poświecił sprawie posługi charyzmatycznej, otwieraniu się na dary duchowe, jak też potrzebie ich rozeznawania.

Myślę, że dla każdego z nas ten czas był miejscem spotkania Boga, doświadczenia działania Ducha Św. rozlewania się Jego darów. Dla jednych takim momentem może było słuchanie Słowa Bożego, Eucharystia, dla kogoś innego nabożeństwa o uzdrowienie czy o wylanie Ducha Świętego. Nie było chyba nikogo, kto nie stanął by pod wodospadem łaski rozlewającej się i nawadniającej stepy naszego życia.

Ks. Maciej