Panie Jezu Chryste, wierzę, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Wierze, że umarłeś za mnie, abym ja mógł żyć. Wierzę, ze mnie kochasz, że stworzyłeś mnie dla chwały Twojego imienia i przygotowałeś dla mnie dom w Królestwie Ojca. Wyrzekam się tego, co pochodzi od złego. Wyrzekam się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu. Wyrzekam się tego, co do grzechu prowadzi. Wyrzekam się wszystkich moich uzależnień, przywiązań, tego, co mnie zniewala i krępuje. Wyrzekam się wszystkich bożków i ducha bałwochwalstwa. Wyrzekam się ducha niewiary i unicestwienia. Wyrzekam się tego wszystkiego, co przysłania mi Ciebie. Wyrzekam się księcia ciemności.

Dzisiaj Panie na nowo, wspominając mój święty chrzest, pragnę obrać Cię moim Panem i Zbawicielem. Chcę, abyś Ty był centrum mojego życia. Oddaje Ci moją duszę i ciało, zmysły, uczucia i wolę, oddaję Ci moje dobra materialne, zdrowie, rodzinę, pracę, wszystkie relacje. Oddaje Ci moja niewolę, oddaję Ci moje lęki. Oddaje Ci cała przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I ustanawiam Cię, Panie Jezu, jedynym moim Panem i Zbawicielem. Tobie powierzam mą drogę. Jezu, ufam Tobie. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za mną.

Modlitwa z nabożeństwa 31.08.2012.